Փեթակ

Փեթակը հետաձգուած է մինչեւ 2022

Փեթակը Արեւմտահայերէնի Իմացութեան Փորձառութեան միտումով տասը օրերու վրայ երկարող հայկական ծրագիր մըն է, որուն ընթացքին 10-14 տարեկան հայ երկսեռ մասնակից փոքրերը մէկ յարկի տակ համախմբուելով, ժամանցի եւ ստեղծագործելու մթնոլորտին մէջ պիտի կարենան ձեռք ձգել նոր բարեկամութիւն, սորվիլ հայերէնախօսութիւն, խաղի, պարի եւ երգի ծրագրերուն ընդմէջէն:

Ծրագիրը պիտի ղեկավարուի գիտակից եւ տաղանդաւոր անձնակազմով, որոնք իրենց փորձառութեամբ հայերէնախօսութիւնը եւ երգը, հայկական պարն ու արուեստագիտութիւնը բաժնեկից պիտի դարձնեն պատանիներուն:


Ծրագիր


Ծրագիր պատրաստուած փորձառու  անձակազմի կողմէ

 • Ձեռային բազմաթիւ աշխատանքներ
 • Արուեստ
 • Արտա-դասարանային զբաղմունքներ,- լողալ- եւայլն
 • Պար
 • Թատրոն
 • Երգ եւ երաժշտութիւն

Վայր 


 St. Mary of Providence Centre

40 վայրկեան հեռու՝ Ֆիլատելֆիա քաղաքէն

Ունի
 • Ողիմպիականի չափանիշով երկու  լողաւազան -բացօթեայ եւ ծածկուած
 • Դասարաններ
 • Ժողովասրահ
 •  Պտոյտի վայրեր
 • Խաղավայրեր եւ հսկայ տարածութիւն

Արձանագրութիւն


Փեթակը հետաձգուած է մինչեւ 2021

Արձանագրութեան սակը իր մէջ կը ներառնէ մասնակցողի կեցութիւնը եւ ծրագիրը: Փեթակը միայն 30 մասնակից կրնայ ընդունիլ։ Ուստի կանուխէն արձանագրուելով, ապահովեցէք ձեր տեղերը։Բոլոր դիմումագրերը պիտի քննուին։

Մասնակիցները, իրենք պէտք է ապահովեն դէպի Փեթակ վայր –St. Mary of Providence Center – ժամանումն ու մեկնումը։

Որեւէ հարցումի պարագային հաճեցէ՛ք, հետեւեալ Ի-մէյլով կապուիլ- petag@hamazkayin.org

«Փեթակ»ը իրականութիւն կը դառնայ՝ շնորհիւ Համազգայինի։

Համազգայինը Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը թիւ 501(c)(3) Ոչ-Հասութաբեր միութիւն մըն է, որուն նպատակն է քաջալերել եւ պահպանել աշխարհասփիւռ հայի ինքնութիւնը, մշակոյթն ու աւանդութիւնները։ 

Համազգայինի մասին այլ տեղեկութիւններու համար, հաճեցէ՛ք դիմել Hamazkayin.com-ին։